اعلام سرقت چیست؟

جهت جلوگیری از سرقت اماکن یا اعلام سرقت های مسلحانه از دزدگیر اماکن استفاده می شود. عملکرد نظارت سیستم قابل تعریف می باشد ، مثلا بعضی از سیستم ها را می توان به صورت نیمه فعال مسلح کرد به این معنی که بعضی از محیط ها تحت کنترل باشند و بر روی بعضی از محیط […]